dr inż. Waldemar ANDRZEJEWSKI

SPECJALIZACJA

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej Wydziału Elektromechanicznego; Studia podyplomowe – Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji w specjalności Zarządzanie Jednostkami Gospodarczymi; Studia doktoranckie – Akademia Obrony Narodowej.

Wieloletni Szef Uzbrojenia i Elektroniki wrocławskich szkół oficerskich, oraz adiunkt w Zakłądzie Logistyki i w Zakładzie Techniki Bojowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Realizuje proces dydaktyczny w zakresie logistyki, techniki, standaryzacji, ochrony środowiska, współpracy cywilno-wojskowej, wsparcia sił sojuszniczych przez państwo-gospodarza. Przez wiele lat przedstawiał technikę wojskową w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

W Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich od 1983 roku. Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 825„Sprzęt uzbrojenia i jego specjalne wyposażenie techniczne”. Zainteresowania realizuje także w Bractwie Kurkowym miasta Wrocławia, w Stowarzyszeniu Miłośników Dawnej Broni i Barwy z siedzibą w Muzeum Militariów „Arsenał”, w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego WKS „Śląsk’Wrocław, wcześniej w Polskim Związku Łowieckim, oraz podczas konferencji naukowych, sympozjów i pracy dydaktycznej.

Kilkakrotnie wskazany w "Encyklopedii Wrocławia".


WYKŁADY:

Logistyka,
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych,
Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC, org. pomocowe, administracja,...),
Wsparcie sił sojuszniczych przez państwo-gospodarza (HNS),
Ochrona środowiska,
Zamówienia publiczne,
Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu technicznego,
Klasyczne systemy uzbrojenia naziemnego,
Bezpieczeństwo użytkowania uzbrojenia i środków bojowych,
Standaryzacja, normalizacja, certyfikacja, akredytacja, kodyfikacja.
Bezpieczństwo Narodowe,
Inżynieria Bezpieczeństwa.

KIERUNKI:

MOTTO:

CZŁOWIEK 
ZNACZY TYLE
ILE  ZNACZĄ TEMATY  KTÓRYMI  SIĘ ZAJMUJE

..wiedza, zainteresowania, działalność, mobilność, operatywność, ciekawość, pomysłowość, ...

strona 86, 789, 996.
Kreator stron internetowych - przetestuj